Make your own free website on Tripod.com

簡報
 

 

 

                                        李白詩:月的聯 想

                                     月是詩中常見的意象,你會由月亮想起甚麼呢?  

 

                    淺談唐詩:題材與風格
                   
詩至唐代,百花齊放,希望你能從這些著名的詩篇中,欣賞不同的表達方式

                                                                                                                                            回首頁